how to build own website

Gradatie de merit

Concurs gradație de merit 2020

În 2020 s-a scos la concurs un loc pentru gradație de merit.  
A fost un singur dosar depus:
Prof.dr.ing. Radu-Adrian Tîrnovan
 (dosar)

Rezultatul concursului.


Concurs gradație de merit - 2017

Din cele 4 locuri alocate departamentului, 2 sunt în curs de derulare, iar 2 au intrat în concurs începând cu anul 2017.
Pe locurile disponibile s-au înscris 2 candidați și anume conf.dr.ing. Andrei C. Cziker și conf.dr.ec. Anca Constantinescu, care au depus documentele necesare conform metodologiei și calendarului concursului și au punctaje peste cele minimale.
În aceste condiții, consiliul departamentului a stabilit calificativul "ADMIS" pentru candidați înscriși la concurs. În consecință, propunerea pentru gradație de merit acordată departamentului este:


Conf.dr.ing. Andrei C. Cziker     
            (aprecierea sintetica)


Conf.dr.ec. Anca Constantinescu

            (aprecierea sintetica)


Cluj-Napoca, 1.11.2017


Director departament,
Prof. dr. ing. Sorin Gh. PAVEL


Concurs gradație de merit - 2016

Din cele 4 locuri alocate departamentului, 3 sunt în curs de derulare, iar 1 a intrat în concurs începând cu anul 2016.
Pe locul disponibil s-a înscris 1 singur candidat și anume prof.dr.ing. Sorin Gheorghe Pavel, care a depus documentele necesare conform metodologiei și calendarului concursului și are punctaje peste cele minimale. Fiind director de departament, locul lui în verificarea dosarului a fost luat, cu acordul colegilor de departament, de către dl. prof. dr. ing. Horia Bălan.
În aceste condiții, consiliul departamentului a stabilit calificativul "ADMIS" pentru candidatul înscris la concurs. În consecință, propunerea pentru gradația de merit acordată departamentului este prof. dr. ing. Sorin Gheorghe Pavel.


Cluj-Napoca, 3.11.2016


Director departament,
Prof. dr. ing. Sorin Gh. PAVEL

Adresa
Str. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca, Romania
Cod postal: 400027

Contact
Departamentul de Electroenergetică şi Management
 Secretariat: Sala 354,
Telefon: 0264.401.231