develop your own website

Cercetare

 Laboratoare
        Managementul energiei electrice
        Utilizarea energiei electrice
        Informatică
        Instalaţii electrice
        Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice
        Aparate şi echipamente electrice
        Conversia energiei electrice


Proiecte
    Membrii departamentului au fost implicați în peste 30 proiecte naționale și cu terți din domeniul electroenergetic.


Publicații
    În cadrul cercetării, cadrele didactice și de cercetare ale departamentului au publicat peste 30 de cărți și 250 de articole științifice. 

Adresa
Str. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca, Romania
Cod postal: 400027

Contact
Departamentul de Electroenergetică şi Management
 Secretariat: Sala 354,
Telefon: 0264.401.231