drag and drop site builder

PrezentareMisiunea
Misiunea departamentului este de a pregăti specialişti în domeniul energeticii, capabili să utilizeze cunoştinţe tehnice, ştiintifice şi interdisciplinare valoroase pentru a se integra în procesele economice ale societăţii româneşti şi ale lumii contemporane.


Istoric
Departamentul de Electroenergetică și Management este continuatoarea Catedrei de Utilizări, care a fost înfiinţată în 1962, odată cu Facultatea de Electrotehnică. Reunind, în principal, disciplinele tehnice de specialitate de curenţi tari, departamentul promovează dezvoltarea sectorului electroenergetic.

Adresa
Str. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca, Romania
Cod postal: 400027

Contact
Departamentul de Electroenergetică şi Management
 Secretariat: Sala 354,
Telefon: 0264.401.231